Stockyard Quartz Mine 1 Quartz Mine 2 Stock 2
        
       
Stock 3 Stock 4 Stock 5 Stock 6
       
Stock in Close Stock in Close white feldspar
stock
River rolled pebbles
       
Garnet Grits Garnet Sand